Mmmm..... cookies...

9. august 2022

Plan for renovering af højhuse præsenteret

Etageplan afdeling 607

Planen for renoveringen i Brøndby Strand Parkerne har ligget stille i nogle år, fordi den skulle vente på nedrivningen af de 5 østligste højhuse. Nu er der atter sat gang i processen med HP4 (Helhedsplan 4), som renoveringen hedder.

I første omgang er det højhusene, der skal renoveres. Derfor var beboerne i Brøndby Boligselskabs afdeling 607 Hallingparken inviteret til et informationsmøde i Café Perlen den 30. juni 2022.

Mødet var det første i en række møder. På et ekstraordinært afdelingsmøde, der er planlagt til at finde sted i efteråret 2022, skal beboerne stemme om planen for renoveringen af højhusene. Inden da vil der være endnu et informationsmøde.

Renoveringen er stadigvæk under planlægning. Derfor var det ikke alle spørgsmål, der kunne besvares på mødet i juni. I løbet af efteråret 2022 vil flere ting falde på plads, og beboerne får mere information.

På informationsmødet fortalte formanden for Brøndby Boligselskab, Michael Buch-Barnes, om baggrunden for HP4. Arbejdet blev sat i gang for 10 år siden og resulterede i visionen om Grønby Strand. I 2015 sagde et ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 607 ja til at arbejde videre med planen.

Planen har som sagt ligget stille i et stykke tid, og der er også ting, der har ændret sig. Der er fokus på ”need to have” frem for ”nice to have”. Derfor er det nødvendigt at få den godkendt igen.

Claes Helmersen, der er sagsarkitekt fra det rådgivende ingeniørfirma Sweco, fortalte om, hvad der skal ske i lejlighederne i højhusene. Han understregede, at der kan ske ændringer undervejs.

 

Fælles for alle lejligheder i højhusene

Udvendigt:

 • Nye facader
 • Nye vinduer
 • Nyt vinduesparti mod altan
 • Ny glasinddækning på altan
 • Solceller i brystningen på sydsiden

Flere beboere spurgte til adgangen til pudsning af de nye vinduer. Det er noget, der skal tages højde for.

Indvendigt:

 • Nye trægulve (dog linoleum i køkken bortset fra lejlighedstype 2)
 • Nye vandrør (med måler)
 • Nye varmerør (med måler)
 • Opdateret behovsstyret ventilationssystem
 • Nye el-installationer

Blandt de fremmødte var der fokus på muligheden for vinduespudsning, og det er noget, der tages højde for.

Derudover afhænger renoveringen af, hvilken lejlighedstype der er tale om. Du kan se de enkelte lejlighedstyper på etageplanen i billedgalleriet over denne tekst. I højhusene i 607 Hallingparken skal der laves tilgængelighedsboliger i lejlighedstype 2.

En tilgængelighedsbolig er ikke en handicapbolig, men den tager højde for, at kørestolsbrugere eller gangbesværede kan bo der. De nuværende beboere i lejlighederne kan vende tilbage til dem uden at opfylde særlige krav.

 

Tilgængelighedsboliger (lejlighedstype 2)

 • Nyt, større badeværelse
 • Nye gulve med niveaufri adgang på altaner
 • Nyt køkken
 • Ny indgang til soveværelset

Større badeværelser skal sikre, at en kørestol kan komme ind. Gangen mod soveværelset inddrages til formålet. Det betyder, at der i type 2-lejlighederne også skal laves en ny indgang til soveværelset.

 

Øvrige lejligheder

 • Nyt gulv og nye vægfliser på badeværelset
 • Ny sanitet på badeværelset – f.eks. toiletkumme og håndvask
 • Ny belysning på badeværelset

 

Tidsplan

Renoveringen begynder med Hallingparken 7 i 2024. Der tages ét højhus ad gangen ifølge planen, og det tager ca. halvandet år at renovere et højhus. Det vil sige, at ifølge planen begynder renoveringen i Hallingparken 1 i 2026.

Det betyder dog ikke, at der skal arbejdes inde i alle lejemål i halvandet år (se under Genhusning).

 

Genhusning

Et spørgsmål, der helt naturligt fylder meget blandt beboerne, er, hvad der skal ske med dem, mens det omfattende arbejde står på. På informationsmødet fortalte formanden for Brøndby Boligselskab, Michael Buch-Barnes, om den strategi for genhusning, man arbejder med.

Planen er, at alle beboere i højhusene skal genhuses, mens der laves gulve og badeværelser. Det vil sige, at beboerne vil opleve renovering af f.eks. facade samt nogle rørføringer, mens de er i boligen. 

Meningen er at skaffe genhusningsboliger i Brøndby Boligselskabs egne lejemål så vidt, det er muligt. Der kan også blive tale om at supplere med pavilloner i det grønne område mellem Hallingparken og Ulsøparken.

Genhusningen inkluderer flytning og opmagasinering af ejendele, men beboerne skal som udgangspunkt selv pakke deres ting ned. Der vil dog være individuelle forhold, der kan gøre sig gældende. Nogle har også særlige behov i forhold til genhusning. Det kan f.eks. være i forhold til husdyr og gangbesvær.

Det er meningen, at der skal ansættes en genhusningskonsulent, der skal planlægge genhusningen i detaljer og se på individuelle behov hos de enkelte beboere.

Under genhusningen betaler man sin normale husleje.

 

Huslejen efter renoveringen

Renoveringen er støttet af Landsbyggefonden, der finansierer en stor del af arbejdet via et fordelagtigt lån til afdelingen. Renoveringen er beregnet til at give en gennemsnitlig huslejestigning for lejlighederne i højhusene på 4,7%. Budgettet for renoveringen er lagt i 2019, og derfor er der forbehold for ændringer i den angivne huslejestigning på grund af det ustabile verdensmarked.

Den gennemsnitlige huslejestigning skal fordeles, således at lejemål, der skal være tilgængelighedsboliger, får en lidt højere stigning end de øvrige. Det skyldes, at der skal laves mere arbejde i tilgængelighedsboligerne. Den differentierede stigning vil blive meldt ud i efteråret.